Jdi na obsah Jdi na menu
 

Terénní pečovatelská služba

Pečovatelská služba města Černošice poskytuje registrovanou službu (5005680), která usnadňuje život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb, aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života.

Zabezpečujeme klientům na území města Černošice:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (obědy ZŠ Dobřichovice) cena oběda včetně dovozu - 115 Kč (Oběd 596ae35a7e70028bceb742a35c614be2_1600.jpgje dovážen v termojídlonosiči ve vlastnictví klienta (nutno zakoupit 2 ks), před zakoupením se doporučujeme poradit s pracovníkem sociální služby. Jedná se o  4-dílný nerezový jídlonosič s termopláštěm o objemu 4x 900 ml za cenu cca 455 Kč, viz ilustrační foto. Cena oběda činí 85 Kč, dovoz oběda 30 Kč)
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • fakultavní služby dle platného ceníku (služby se poskytují pouze k základním službám - a dle vytíženosti pečovatelek)

Ceny jsou dle platné vyhlášky a nepřesahují cenu 155 Kč/hod. resp. 135 Kč/hod.

Naše služby poskytujeme dle platné registrace od 7 do 19 hod. více informací zde

Našich služeb mohou využít:

  • senioři a osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby
  •  lidé se zdravotním a kombinovaným postižením od 18. roku

Naše služba má okamžitou kapacitu 4 klienti, mimo uvedené hodiny 1 klient.

 

 

img_20191002_163510_1.jpg

 


Zavedení terénní pečovatelské služby:

Nejprve je nutné vyplnit  "Žádost o zavedení terénní pečovatelské služby":

Žádost o zavedení terenní pečovatelské služby (TPS)

Při požadavku na více služeb žadatel vyplní níže uvedený rozpis služeb:

Rozpis pečovatelských úkonů

Tyto dva formuláře doručte do DPS Černošice, ul. Vrážská 1805 nebo do podatelny MÚ Černošice, ul. Karlštejsnká 259, případně nás kontaktujte na výše uvedených tel.číslech a naše pečovatelka se sociálním pracovníkem Vás osobně navštíví.

Na základě Vaší žádosti bude s Vámi sepsána smlouva o poskytnutí sociální služby, které obsahuje ceník služeb a vnitřní pravidla pečovatelské služby:

Smlouva o poskytování sociální služby

 

Kontakty:

viz. stránka kontakty

 

Službu spolufinancuje:

 

logo-20--20ceska-20verze.jpg

 

Dokumenty spojené s provozem pečovatelské služby:

Postup pro příjímání osob do sociální služby

Ceník služeb

Vnitřní pravidla

Etický kodex pečovatelské služby

Evidence poskytnutých služeb

Havarijní situace

Klíčový pracovník v pečovatelské službě

Popisy a pracovní postupy úkonů v PS

Stížnosti na kvalitu služeb

Střet zájmů

Práva klientů pečovatelské služby

Registrace sociální služby

Zpracování osobních údajů