Jdi na obsah Jdi na menu
 

Dům s pečovatelskou službou nabízí pronájem bytu zláštního určení se zavedením terénní pečovatelské služby. Pečovatelská služba však neposkytuje zdravotní službu. Byty jsou určené seniorům, kteří vyžadují částečnou dopomoc v rámci registrované služby sociální služby. Dům s pečovatelskou není pobytové zařízení a nenahrazuje Domov pro seniory. Děkujeme za pochopení.

 

Žádost o zařazení do evidence čekatelů

K žádosti o zařazení do evidence čekatelů použijte formulář, který je ke stažení na této stránce. Přednostně budou osloveni žadatelé s trvalým pobytem v Černošicích, dále pak z těchto měst a obcí:
Dobřichovice, Choteč, Kala, Karlík, Kosoř, Kuchařík, Lety u Dobřichovic, Roblín, Solopisky, Třebotov, Vonoklasy, Všenory a Praha – Lipence.

Přijímáme žádosti z celého Středočeské kraje.

 

A.) Podmínky pro přijetí:

1.)  Pravidelné využití pečovatelských služeb

2.)  Příjemce starobního či invalidního důchodu.

3.)  Doporučení obce s rozšířenou působností

4.)  Doporučení ošetřujícího lékaře

5.)  Ostatní podmínky:

Do DPS nesmí být přijímáni v žádném případě občané trvale upoutaní na lůžko, občané postižení psychózami a jinými psychickými poruchami, jako je psychopatie s rysy  nesnášenlivosti a asociálním jednáním, alkoholismus a jiné toxikomanie, sklerosa apod., pod jejichž vlivem by ohrožovali sebe, své okolí a tímto narušili i soužití v DPS.

6.) Další doplňující informace:

V Domě s pečovatelskou službou je zajišťována pečovatelská služba, nezdravotnickým personálem a to pouze v pracovních dnech v době od 7:30 do 16:00 hod. (v ostatních případech pouze po domluvě s vedením DPS). Pečovatelská služba zajišťuje tyto služby: obědy, nákupy, úklid, mytí oken, doprovod k lékaři, praní prádla, pomoc při osobní hygieně, pedikúru, kadeřnické služby apod. Nezajišťujeme však zdravotní ošetřovatelskou péči, která je poskytována na doporučení ošetřujícího lékaře a hrazena zdravotní pojišťovnou.

Dům s pečovatelskou službou neřeší bytovou situaci žadatelů, dům je určen pro seniory, kteří potřebují pečovatelskou službu. Jednoznačným kritériem pro přijetí do Domu s pečovatelskou službou je potřebnost úkonů pečovatelské služby.

 

B.) Obsazenost: 

Nyní je DPS plně obsazen. Případné přijetí nového klienta do DPS projednává sociální komise, která jednotlivé žádosti hodnotí podle těchto kritérií:

1.) potřeba pečovatelské služby (případně rozsah zavedené pečovatelské služby)

2.) celková sociální situace (příbuzní, rodina, kdo zajišťuje péči nyní)

3.) vhodnost současného bydlení (topení, voda, WC, bariérovost bytu, vzdálenost od lékaře, obchodu, dostupnost pečovatelské služby apod.)

4.) zdravotní stav (posouzení lékaře)

5.) věk žadatele

6.) trvalé bydliště ( Černošice, Praha - západ)

 

C.) Omezení v DPS:

Domácí zvířata - pouze menší zvířata (morče, králíček apod.) a za podmínky, že zvíře nebude narušovat soužití s ostaními nájemci. Schvaluje sociální komise.

Pračka a sušička - klienti mají možnost využít služeb pečovatelské služby přímo v objektu DPS. (Důvodem je hluk a koupelna není vybavena patřičnou infrastrukturou)

 

D.) Dokumenty ke stažení:

 

Žádost o zařazení do evidence čekatelů

 

Oznámení změny v žádosti

 

Pomocná kritéria  pro přijetí

 

Zpracování osobních údajů

 

Lékařská zpráva

 

Následují dokumenty se sepisují a předávají  po přijetí do DPS (předává DPS):

 

Nájemní smlouva